Prawo jazdy - kategorie, egzaminy

Prawo jazdyPrawo jazdy jest dokumentem, który uprawnia jego właściciela do prowadzenia różnego rodzaju pojazdów silnikowych. Jest on wydawany przez odpowiedzialne organy państwowe. Na prawie jazdy musi znajdować się informacja, co do rodzaju pojazdów, którymi kierować może dany kierowca.

Dokument musi także zawierać zdjęcie jego posiadacza oraz jego dane osobowe. Wydawane jest ono po pomyślnym zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Od roku 2013 dokument ten wydawany jest na okres ważności trzynastu lat.

Przykłady podstawowych kategorii prawa jazdy

Rozróżnia się kilka kategorii prawa jazdy. Najpopularniejszą jest zdecydowanie kategoria B, która uprawnia do kierowania autem osobowym. Przydaje się ono zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ciężko bowiem o bardziej praktyczny środek transportu, niż własny samochód właśnie.

Kolejna popularna kategoria prawa jazdy to kategoria AM. Jej posiadacz może jeździć motorowerem oraz tak zwanym lekkim czterokołowcem. Kategorie A1 i A2 i A odnosi się zaś do prowadzenia motocyklu - w zależności od pojemności i mocy jego silnika.

Kategoria C na przykład uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony. Wyjątkiem jest tu autobus, ciągnik rolniczy i pojazd wielobieżny. Aby móc zdobyć uprawnienia kategorii C trzeba wpierw uzyskać prawo jazdy kategorii B. Wymienione powyżej, jako wyjątki do kategorii C, pojazdy mogą być kierowane po uzyskaniu prawa jazdy kategorii D.

Dodatkowe kategorie prawa jazdy

Wśród tak zwanych kategorii dodatkowych wymienić można szereg różnego rodzaju prawa jazdy. Przykładami mogą tu być:

  • kategoria BTP, która uprawnia do prowadzenia tak zwanego pojazdu uprzywilejowanego, jak choćby wóz strażacki, karetka pogotowia ratunkowego lub pojazdy policji,
  • kategoria S, dzięki uprawnieniom której prowadzić można skuter śnieżny,
  • kategoria G, która potrzebna jest by prowadzić walec drogowy,
  • kategoria TAXI, która obok kategorii B potrzebna jest w Polsce do tego, by wykonywać zawód taksówkarza,
  • kategoria TV, która jest pozwoleniem na prowadzenie tramwaju.

Istnieją także inne dodatkowe kategorie dodatkowe prawa jazdy, jak choćby kategoria H, L lub TB.

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy

Aby egzamin na prawo jazdy zakończył się pomyślnym wynikiem, należy się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim wybrać trzeba dobrą szkołę jazdy. Odpowiedni nauczyciel powinien przekazać swoją wiedzę uczniowi zgodnie z jego zdolnościami oraz charakterem. Szkoła jazdy przygotowuje kandydata zarówno do części teoretycznej egzaminu, jak i praktycznego egzaminu z kierowania pojazdem. Zdanie obu części egzaminu skutkuje uzyskaniem prawa jazdy.

Warto wiedzieć, iż egzaminy te mogą zostać - w razie niepowodzenia - powtórzone. Egzamin na uzyskanie prawa jazdy wiąże się z dość dużym stresem, często zdarza się zatem iż dany kursant popełnia podczas niego błędy. Nie warto zatem zrażać się początkowym niepowodzeniem. Jeśli nie zdamy którejś z części egzaminu za pierwszym razem trzeba zrobić wszystko, by następnym razem poszło nam lepiej.

O ile część teoretyczna to jedynie kwestia nauczenia się przepisów, o tyle część praktyczna związana jest z odpowiednim treningiem. Trzeba zatem po prostu - mówiąc trywialnie - wyjeździć wcześniej odpowiednią ilość godzin po mieście wraz z nauczycielem jazdy. Pomoże on w opanowaniu stresu i da istotne wskazówki, które później przydarzą się nam podczas egzaminu.

Jazda samochodem - ważna praktyka

Po uzyskaniu prawa jazdy ważne jest, by nie bać się wsiadać za kółko. Praktyka jazdy jest bowiem niezwykle istotna. Kierowcy, którzy długo nie wsiadają za kółko mogą później zwyczajnie bać się kierować samochodem. Dlatego tak istotna jest odpowiednia praktyka. Po zdaniu egzaminu trzeba zatem dużo i często jeździć, nawet jeśli nie posiadamy własnego auta.