Jak działa ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochoduKażdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia OC. Jest nim objęty samochód, a nie właściciel, tak więc ubezpieczenie obowiązuje nawet wtedy gdy pojazdem porusza się inna osoba, niekoniecznie właściciel.

Za nieposiadanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podmiot zobowiązany będzie musiał zapłacić zryczałtowaną wysokość opłaty.

Ochroną ubezpieczenia OC objęte są wszystkie zdarzenia z udziałem ubezpieczonego samochodu, oznacza to, że wypłata odszkodowania, będzie możliwa także wtedy, gdy sprawcą wypadku będzie inna osoba.

W przypadku kupna nowego samochodu obowiązkowe ubezpieczenie OC powinno obowiązywać od chwili pierwszej rejestracji. Gdy kupujemy samochód używany przeważnie ma on ważne ubezpieczenie OC, więc musimy pilnować daty jego ważności i dopiero wtedy gdy ona się zakończy, wykupić nowe. Jest to zawarte w art. 31 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy sprzedający wypowie umowę.

Ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków czy kolizji. Oznacza to, że w przypadku wypadku, poszkodowany domaga się odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy tego wypadku. OC działa nie tylko wtedy gdy pojazd jest w ruchu, ale także gdy się do niego wsiada lub wysiada z niego, pojazd jest ładowany lun rozładowywany, pojazd jest niewłaściwie garażowany lub zaparkowany.