Czy samochód służbowy może udawać radiowóz?

Samochód służbowyWiele firm decyduje się wyróżnić służbowe auta, aby przyciągnąć uwagę oraz by zyskać dodatkową powierzchnię reklamową. Przyjrzyjmy się jednak hipotetycznej sytuacji: firma X zamierza okleić granatowe samochody służbowe logiem i nazwą firmy. Napisy i loga wykonane mają zostać na folii odblaskowej. Czy jest to dopuszczalne? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy u specjalistów z kancelarii Grzybkowski Guzek Jackowski.

Wymagania dotyczące pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym określa ustawa Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nią pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Natomiast szczegółowe warunki techniczne pojazdów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie to ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu drogowym. Określa ono wymagania podstawowe dotyczące zarówno nowych pojazdów, jak i użytkowanych oraz dodatkowe w odniesieniu do niektórych pojazdów.

Wśród szczegółowych warunków technicznych rozporządzenie określa zewnętrzny wygląd samochodu uprzywilejowanego. I tak m.in. pojazd policji powinien posiadać niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu z napisem „POLICJA” barwy białej, samochód osobowy policji zaś powinien mieć pas wyróżniający barwy białej odblaskowej. Przy czym pasy wyróżniające o szerokości 8-15 cm powinny być umieszczone wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien.

W podobny sposób rozporządzenie określa wygląd zewnętrzny karetki sanitarnej, pojazdu górniczego, pojazdu straży pożarnej, straży granicznej, sił zbrojnych i służby więziennej (§§ od 28 do 35 rozporządzenia).

Jednocześnie rozporządzenie nie zabrania aby zwykły pojazd (nieuprzywilejowany) oznakowany był za pomocą naklejek czy też farby odblaskowej. Rozporządzenie zabrania jedynie, aby pojazd taki oznakowany był w sposób przeznaczony wyłącznie dla pojazdu uprzywilejowanego.

Oznacza to, iż pojazd nieuprzywilejowany nie może być oznakowany za pomocą któregokolwiek z elementów przeznaczonych dla pojazdu uprzywilejowanego. Zabronione jest więc znakowanie pasem wyróżniającym barwy białej, białej odblaskowej, niebieskiej, czerwonej, srebrzystej, jasnozielonej i pomarańczowej. Ponadto nie wolno na pojazdach umieszczać napisów zastrzeżonych wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych (Policja, Straż Pożarna itp.).